Kategorie Seftrade
Novinky

Počítadlo

                    TOPlist

Reklamační řád


1. Záruční podmínky
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující den po převzetí zboží) informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.


2. Vyřízení reklamace
V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží. Tuto reklamaci může uplatnit emailem na infoseftrade@seftrade.cz . Po obdržení oznámení o závadách prodávající obratem (nejpozději však do dvou pracovních dnů) informuje kupujícího o dalším postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího,reklamační oddělení).

Je vhodné zasílat zboží v obalu, dostatečně chránícím daný výrobek. Pro úspěšné vyřízení reklamace je rovněž vhodné, aby byl kupující schopen předložit alespoň daňový doklad (fakturu).

Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
a) porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci
c) zboží bylo poškozeno živly
d) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním3. Závěrečná ustanovení
Změny reklamačního řádu vyhrazeny


Slevový program

Vážíme si každého zákazníka a nabízíme Vám slevový program.
Tento program je založen na vaší útratě v našem obchodu .
Při objednávce nad 2 500 Kč - sleva na další nákup v hodnotě 5 %
Při objednávce nad 3 500 Kč - sleva na další nákup v hodnotě 10 %
Při objednávce nad 4 500 Kč - sleva na další nákup v hodnotě 15 %

Náhodné produkty

Music 2

Naše cena: 299.00 Kč

Czech 4

Naše cena: 299.00 Kč

Paris 1

Naše cena: 299.00 Kč

Trika Revolt 1

Naše cena: 299.00 Kč

Mikina revolt 8

Naše cena: 729.00 Kč

Hunter 1

Naše cena: 249.00 Kč

Levaco 4

Naše cena: 299.00 Kč

Levaco 5

Naše cena: 299.00 Kč

Dotaz na prodejce

Potřebujete poradit?